โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคล ภายนอกระดับปริญญาตรี

กฟผ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคล ภายนอกระดับปริญญาตรี > ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่ายกว่า 126,500 บาท > หลังสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน กฟผ. ทันที > ปฏิบัติงานครบ 1 ปี กฟผ. จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ✈ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ น้องๆ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.egat.co.th/recruit/studentscholarship.html หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-4365341 แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ.

create on 2020-06-13 10:30:16
edit on 2020-07-05 10:53:57

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ