โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

เพิ่มพูนปัญญา ยึดมั่นศาสนา พัฒนาสังคม

 กิจกรรมความเคลื่อนไหว

 วิดีโอ

【มุสลิมกับการศึกษาศาสนา】โดย อาจารย์รอซีกีน อีซา

7.10.60@ชมรมมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนา อาคารลิเบีย ต

ณ ปากพะยูนบ้านเรา

อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง 17:02 - 18:00 02/04/2018 ติดตามภาพ