โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอรบกวนผู้ปกครองทุกท่านทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามลิงก์นี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwYPGSNtXhvdHPG…/viewform… ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว จะเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 จึงขอรบกวนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลดังกล่าว

create on 2020-06-13 10:30:16
edit on 2020-07-11 15:34:25

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ