<

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 เพลงประจำโรงเรียน

เนื้อเพลง

มัดรอสะฮฺอัลศอริสซุนนะฮฺ ฆิดมะตันวะฏ็อน (ซ้ำ)
วะละก็อดรอฆ็อด บิมัจญดิฮัลอุลัร รอฟิอะตัน ตะนัลลัมตะซัลตุรอ
ลามัสสะอัสรอดาอฺ ลามัสสะฮัสญัน
อิชัลฟะตัรตะฆ็อลอุลา ยุดริกุลมินัน (ซ้ำ)
วะยะญิดอิซาฮุเดา วะสุดดาเดาวะมัฆฟิเราวะมัยยัรตะฆิดดุอาอฺ
ลายัรฮะบุลอฺิ ดาอฺ ลายัดตะชิลฟิตัน

ความหมาย

ศาสนูปถัมภ์ค้ำชูประเทศชาติด้วยเกียรติศักดิ์สูงเด่น
ประจักษ์ทั่วหล้าไม่เสื่อมคลายไม่เฉื่อยชา
เมื่อหนุ่มสาวจักได้มีศักดิ์ศรีสุขสมปรารถนา
พระองค์อัลลอฮฺทรงโปรดอภัยโทษมา
แม้นมีอุปสรรคมายาเรามิหวั่นไหวต่อสู้ขาดดิ้น